Om MS Skjærhalden

Opplev den idylliske Fredrikstad- og Hvaler skjærgården ombord på MS Skjærhalden. God mat og drikke i kombinasjon med vår vakre skjærgård, gir en uforglemmelig opplevelse.

Båten er å finne i Fredrikstad, nærmere bestemt på Kirkebryggen. MS Skjærhalden har en intim og eksklusiv innredning, med en harmonisk blanding av håndsydd «Chesterfield-inspirert» salong, samt en smakfull blanding av teak og mahogni i dørk og skutesider.

 


SERVERING

M/S Skjærhalden har bevilling kl. 1 – 2 – 3. Denne er gjeldende overalt i sjøen samt ved fast kaiplass på Kirkebryggen i Fredrikstad. Servering av alkohol på skipet er underlagt samme regler som for restauranter. Det er derfor ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden plikter å informere sin gjester om.

 

Gjester som møter tydelig beruset vil bli avvist ved gangveien. Den eller de personer som ikke følger kapteinens anvisninger kan bli satt på land. Hvis kapteinen velger å avbryte turen ut fra sikkerhetsmessige vurderinger grunnet gjesters upassende oppførsel, vil kunden bli belastet fullt ut for arrangementet og det tap rederi/megler blir påført.
Kassabong for det konsumerte på turen signeres av oppdragsgiver etter endt tur.

Det er spiseplikt på skipet hvis ikke annet er avtalt. Endelig bestilling av mat, spesiell drikke, (forhåndsbestilt vin og lignende) må være avtalt min. 1 uke før arrangementet.

AVBESTILLING AV TUR

All avbestilling skal skje skriftlig.
Ved avbestilling mindre enn 30 dager før turdato må hele fartøyleien betales, samt et netto omsetningstap beregnet til kr. 250.- pr. passasjer.

Spesialbestilte varer belastes i sin helhet.

Hvis det lykkes rederiet å skaffe en annen fullverdig bestilling den aktuelle dato vil avbestillingsgebyret lyde på kr. 10000.-

Ved reduksjon av antall personer mindre enn 7 dager før turdato belastes det fullt ut for de bestilte varer.

REDERIETS ANSVAR/FORSIKRINGER

Rederiet fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjøloven, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensning etter Sjøloven kap. 9.

Rederiet hefter ikke for avbrudd som hindrer det chartrede fartøyet i å utføre sitt oppdrag, men rederiet vil gjøre sitt ytterste for å fremskaffe et alternativ. Ellers gjelder force majeure.

Ved ombord/i landsetting utenom vår faste kaiplass på Kirkebryggen påtar ikke rederiet seg det økonomiske ansvar som kan oppstå hvis den valgte brygge ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig pga. andre båter, ikke egnet for i landsetting, usikre dybdeforhold eller ved vanskelige vær og strømforhold.

Hver enkelt passasjer er forsikret i GARD sjøforsikring.

Maritim besetning har alle myndighetspålagte sikkerhets kurs.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke dager kan jeg bestille reise?

MS Skjærhalden seiler hver dag, 7 dager i uken i hele døgnet i perioden Mai til september. Se vår Bestill-side for når det er ledige turer.

Tilbyr dere overnattning?

Nei, MS Skjærhalden har ingen lugarer eller muligheter for overnattning.

Kan jeg chartre hvor jeg vil?

Vi seiler i Oslofjorden (både på Østfold- og Vestfoldsiden).

Kan vi ha med egen mat?

Kun etter avtale. All mat blir levert fra godkjent eksternt cateringfirma.

Hvor mange personer er det plass til?

Vi har sertifikat til 97 personer, og lovpålagt 12% overkapasitet på redningsutstyr. Særskilt redningsutstyr til barn.