Reisebetingelser

Bestilling av tur:

Forespørsler mottas enten på telefon eller kontaktskjema på vår hjemmeside.

Hvis det er flere kunder som ønsker tur på samme dato vil det alltid være den som bekrefter først som får tilbudet.

Ved bekreftelse av booking utfylles online bookingskjema slik at alt som er blitt avtalt, blir bekreftet skriftlig.

 

Avbestilling av tur:

All avbestilling skal skje skriftlig.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før turdato må hele fartøyleien betales, samt et netto omsetningstap beregnet til kr. 275.- pr. passasjer.

Spesialbestilte varer belastes i sin helhet.

Hvis det lykkes rederiet å skaffe en annen fullverdig bestilling den aktuelle dato vil avbestillingsgebyret lyde på kr. 10.000.-

Ved reduksjon av antall personer mindre enn 7 dager før turdato belastes det fullt ut for de bestilte varer.

 

Servering:

M/S Skjærhalden har bevilling kl. 1 – 2 – 3. Denne er gjeldende overalt i sjøen samt ved fast kaiplass på Kirkebryggen i Fredrikstad. Servering av alkohol på skipet er underlagt samme regler som for restauranter. Det er derfor ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden plikter å informere sin gjester om.

Gjester som møter tydlig beruset vil bli avvist ved gangveien. Den eller de personer som ikke følger kapteinens anvisninger kan bli satt på land. Hvis kapteinen velger å avbryte turen ut fra sikkerhetsmessige vurderinger grunnet gjesters upassende oppførsel, vil kunden bli belastet fullt ut for arrangementet og det tap rederi/megler blir påført.

Det er spiseplikt på skipet hvis ikke annet er avtalt. Endelig bestilling av mat , spesiell drikke, (forhåndsbestilt vin og lignende) må være avtalt min. 1 uke før arrangementet.

 

Rederiets ansvar/forsikringer:

Rederiet fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjøloven, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensing etter Sjøloven kap. 9.

Rederiet hefter ikke for avbrudd som hindrer det chartrede fartøyet i å utføre sitt oppdrag, men rederiet vil gjøre sitt ytterste for å fremskaffe et alternativ. Ellers gjelder force majour.

Ved ombord/ilandsetting utenom vår faste kaiplass på Blomstertorget påtar ikke rederiet seg det økonomiske ansvar som kan oppstå hvis den valgte brygge ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig pga. andre båter, ikke egnet for ilandsetting, usikre dybdeforhold eller ved vanskelige vær og strømforhold

 

Båtleie:

Minimum båtleie er 4 timer.

Ombordstigning er normalt 10 min. før turstart.

Avsluttes turen før avtalt klokkeslett belastes kunden avtalt leietid.

Pass. avg./forsikring er for sesongen 2023 satt til kr. 45.-/pers. eks mva ved seiling.Til bookingskjema